Terapeuttinen työtoiminta

Terapeuttisen työtoiminnan palvelua tuotetaan Keski-Pohjanmaan alueella asuville, jotka ovat työttömyyseläkkeellä tai kuntoutustuella. Muista kunnista tulevien kanssa tehdään erilliset sopimukset Pietarsaaressa ja sen lähikunnissa.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten alueella toimintaan haetaan Vammaispalveluhakemuksella tai Mielenterveyskuntoutujien asumis- ja tukipalveluiden hakemuksella. Paikasta ilmoitetaan hakijalle ja Kokkotyö-säätiön yksilövalmentaja ottaa yhteyttä päätöksen saaneeseen henkilöön.

Terapiatyötoiminnassa oleva henkilö on valmentautuja, jolle tehdään valmennussuunnitelma ja hän saa sekä työ- että yksilövalmentajan tuen. Hänen toimeentulonaan on kuntoutustuki tai eläke, jonka lisäksi Kokkotyö-säätiö maksaa terapiatyökorvausta tehtyjen työtuntien mukaan. Työtoiminnasta tehdään terapiasopimus henkilön ja Kokkotyö-säätiön kesken.

Jaana Haapasalo
Yksikön päällikkö/yksilövalmennus
Kaustisen seutu
wnnan.unncnfnyb@kokkotyo.fi
Puh. 040 162 1868

Jaana-Maarit Hyytiäinen
Yksilövalmentaja
Kokkola
wnnan-znnevg.ullgvnvara@kokkotyo.fi
Puh. 050 337 6057

Virpi Långbacka
Yksilövalmentaja
Retro/Pietarsaari
ivecv.ynatonpxn@kokkotyo.fi
Puh. 040 676 2883