Nuorten työpaja

Nuorten työpajatoiminta on suunnattu 17-28 - vuotiaille nuorille aikuisille, jota toteutetaan Kokkolassa, Pietarsaaressa ja Kaustisella.

Työpajalle ohjaudutaan Etsivän nuorisotyön, TE-palveluiden tai Työvoiman palvelukeskuksen kautta. Pajajakso on pituudeltaan tavallisimmin 1-6 kk. Työkokeiluun tai kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisesta saa rahallisen korvauksen, joka yleisimmin on Kelan maksama työmarkkinatuki.

Toiminta Nuorten työpajalla:

  • Apua elämäntilanteen selvittelyyn. Suunnitelmat ja tavoitteet omien lähtökohtien ja tarpeiden mukaan
  • Sosiaalisten taitojen kartuttamista ja arjenhallinnan tukemista
  • Tutustumista työelämään, eri ammattialoihin ja koulutuksiin
  • Tukea opiskeluvalmiuksien kehittymiseen sekä ammatinvalinnan selkiytymiseen
  • Työskentelyä eri työosastoilla
  • Ryhmä- ja virkistystoimintaa
  • Tarvittava verkostoyhteistyö sekä palveluohjaus

Jaana Haapasalo
Yksikön päällikkö/yksilövalmennus
Kaustisen seutu
wnnan.unncnfnyb@kokkotyo.fi
Puh. 040 162 1868

Virpi Långbacka
Yksilövalmentaja
Retro/Pietarsaari
ivecv.ynatonpxn@kokkotyo.fi
Puh. 040 676 2883

Satu Veteläinen
Nuorten valmentaja
Nuorten työpaja/Kokkola
fngh.irgrynvara@kokkotyo.fi
Puh. 050 432 3938