Palkkatuki

Yleisesti:

Kokkotyö-säätiö työllistää vuosittain useita palkkatukea saavaa henkilöä. Työntekijöille maksetaan työehtosopimusten mukaista palkkaa, heille kertyy mm. työssäoloehtopäiviä ja eläkettä, ja he ovat oikeutettuja Kokkotyö-säätiön henkilökuntaetuihin. Palkkatukea saavat henkilöt ovat valmennuksen piirissä ja heitä tuetaan löytämään työ- tai koulutuspaikka työsuhteen jälkeen. 

Hakeutuminen:

Palkkatuettuun työhön voit hakeutua ottamalla yhteyttä joko te-toimistoon tai Kokkotyö-säätiön yksiköiden päällikköihin Kokkolassa, Pietarsaaressa ja Kaustisella. Palkkatukeen on oikeutettu henkilö, jonka työllistymistä vaikeuttaa esimerkiksi pitkä työttömyys, ammattitaidon puute, vamma tai sairaus. Lisätietoja TE-palvelut, palkkatuki.

Kokkolassa työhönvalmentaja-palvelu antaa tukea koko työsuhteen ajan aina jatkosuunnitelmien varmistamiseksi.

Jaana Haapasalo
Yksikön päällikkö/yksilövalmennus
Kaustisen seutu
wnnan.unncnfnyb@kokkotyo.fi
Puh. 040 162 1868

Sonja Jungar-Irjala
Yksikön päällikkö
Retro/Pietarsaari
fbawn.whatne-vewnyn@kokkotyo.fi
Puh. 040 844 0303

Maria Kiiskilä
Työhönvalmentaja
Kokkola
znevn.xvvfxvyn@kokkotyo.fi
Puh. 040 840 2968

Arja Savela
Palvelupäällikkö
Kokkola
newn.fniryn@kokkotyo.fi
Puh. 050 435 7731